צלמי וידאו מומלצים

קרני גלנצן

052-647-0714

היילייטס 3,900₪

היילייטס + סרט באורך 10-15 דקות 4,400₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 5,000₪

תומר גול

054-686-8857

היילייטס 3,900₪

היילייטס,סרט ארוך וחופה ערוכה 4,700₪

רותם מור דנון

050-838-2039

היילייטס 3,300₪

היילייטס + סרט באורך 15 דקות 3,800₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 4,300₪

אמיר שטרן

052-8989100

היילייטס 3,000₪

קליפ היילייטס + סרט באורך 45 דקות 4,000₪

איגור ברגובסקי

052-728-1057

היילייטס 3,000₪

היילייטס + סרט באורך 10 דקות 3,700₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 4,200₪