צלמי וידאו מומלצים

רותם מור דנון

050-838-2039

היילייטס 4,000₪

היילייטס + סרט באורך 15 דקות 4,500₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 5,000₪

תומר גול

054-686-8857

היילייטס 3,900₪

היילייטס, חופה ערוכה וסרט ארוך 4,700₪

אוריאל מלסטר

050-342-0987

היילייטס+חופה ערוכה 4,000₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 5,000₪

דנה ספרנדאו

050-5645550

היילייטס + חופה ערוכה 4,500₪

היילייטס + סרט באורך 25-30 דקות 5,500₪

אמיר שטרן

052-898-9100

היילייטס 3,500₪

היילייטס + סרט באורך 45 דקות 4,000₪

גילי גלדן

052-830-9765

היילייטס ארוך + חופה ערוכה 4,700₪

היילייטס + סרט באורך 25-35 דקות 5,200₪