צלמי וידאו מומלצים

רותם מור דנון

050-838-2039

היילייטס 3,900₪

היילייטס + סרט באורך 15 דקות 4,500₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 4,900₪

קרני גלנצן

052-647-0714

היילייטס 4,400₪

היילייטס+סרט באורך 10 דקות 4,800₪

היילייטס+סרט באורך 30 דקות 5,500₪

תומר גול

054-686-8857

היילייטס 3,900₪

היילייטס, חופה ערוכה וסרט ארוך 4,700₪

גילי גלדן

052-830-9765

היילייטס ארוך + חופה ערוכה 3,700₪

היילייטס + סרט באוורך 25-35 דקות 4,200₪

אוריאל מלסטר

050-342-0987

היילייטס+חופה ערוכה 4,000₪

היילייטס + סרט באורך 30 דקות 5,000₪

אמיר שטרן

052-898-9100

היילייטס 3,500₪

היילייטס + סרט באורך 45 דקות 4,000₪